inici
Notícies...
L´AGÈNCIA LOCAL DE L´ENERGIA PROMOU UNA MARATÓ ENERGÈTICA
[+ info]
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A LA LLAR
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A ...
[+ info]
[històric de notícies]
agenda 21 escolar
Experiències...

Notícies - L´AGENCIA LOCAL DE L´ENERGIA SIGNA DIVERSOS CONVENIS AMB ENTITATS DE LA CIUTAT

L´AGENCIA LOCAL DE L´ENERGIA SIGNA DIVERSOS CONVENIS AMB ENTITATS DE LA CIUTAT --
20/12/2006
L´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mitjançant, l´Agència Local de l´Energia, ha signat diversos convenis amb entitats i empreses de la nostre ciutat amb l´objectiu de col·laborar amb la promoció de les energies renovables i el foment de l´estalvi energètic.

Els convenis signats amb diversos agents de la ciutat han de permetre a l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fer una major difusió de les energies renovables a la ciutadania, així com fomentar i potenciar el coneixement d´aquestes energies renovables entre els instal·ladors i els tècnics i desenvolupar conjuntament amb la Universitat, mesures que contribueixin a la recerca i desenvolupament d´elements que permetin reduir la despesa energètica del ciutadà i de la pròpia administració municipal.

Amb la signatura d´aquests convenis l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inicia un procés de signatura d´altres similars amb diferents entitats de la ciutat, amb l´objectiu d´acostar al ciutadà la necessitat de prendre consciència de que el model energètic actual no és sostenible i que cal buscar, des de un punt de vista local, mesures que fomentin l´estalvi energètic i la utilització d´energies renovables que comportin una disminució en la utilització dels combustibles fòssils.

Conveni entre l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Casa Roset

El conveni consisteix amb una aportació econòmica de 6.000 € a l´Agència Local de l´Energia (ALE), per part de la Casa Roset, per desenvolupar les següents accions:

-Participar en un estand de l´ALE a la Fira de Novembre, per tal de promocionar les energies renovables i l´eficiència energètica.
-La realització de panells de l´ALE, informatius i divulgatius, de les instal·lacions existents actualment en els centres esportius i educatius de la ciutat, d´acord amb el model i les ubicacions definits.
-La realització d´un mural informatiu de l´ALE a la paret de Casa Roset SA del c/ Francesc Macià.Conveni entre l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El conveni consisteix amb el següent:

-L´Ajuntament a través de L´ALE i la UPC, mitjançant l´Escola Politècnica Superior d´Enginyeria de Vilanova i la Geltrú ( l´EPSEVG) desenvoluparan conjuntament activitats formatives dirigides a col·lectius d´estudiants i professionals en els camps objecte del present conveni.

-La UPC, a través de l´ EPSEVG, d´acord amb l´Ajuntament i a través de l´ALE desenvoluparà projectes demostratius d´interès pel municipi de Vilanova i la Geltrú.

-Ambdues institucions elaboraran cada any un programa d´activitats i col·laboració.

-Convenis específics que es cregui adient per ambdues parts.

-La UPC, a través de l´EPSEVG, participarà en el Consell Assessor de l´ALE integrat per professionals i entitats i que té per objectiu proposar activitats i valorar les realitzades a Vilanova la Geltrú en la perspectiva d´incrementar el consum energètic sostenible.

-L´Ajuntament, a través, de L´ALE i la UPC, a través de l´EPSEVG es comprometen a donar-se, anualment, informació dels projectes i activitats que desenvolupen en aquest àmbit.

-Cada projecte i/o programa d´actuació en el marc del present acord serà objecte d´un conveni específic que haurà d´incloure, com a mínim, els següents aspectes.


Conveni entre l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Col·legi d´Enginyers de Vilanova i la Geltrú.

Ambdues parts es comprometen a endegar les següents activitats durant el primer semestre del 2007, consistents en:
-Un seminari sobre l´estalvi d´energia. En concret, l´esmentat seminari, desenvoluparà el document bàsic DB-HE estalvi d´energia, que s´inclou al Codi Tècnic de l´edificació.
-Xerrades adreçades a enginyers i tècnics municipals sobre l´aplicació d´energies renovables als habitatges i a les indústries.
-Aquelles activitats que permetin la formació pels tècnics, en matèria d´estalvi i d´eficiència energètica.


Conveni entre l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Gremi d´Instal·ladors del Garraf.


Ambdues parts es comprometen a endegar les següents activitats durant el primer semestre del 2007, consistents en:
-Un curs sobre l´energia fotovoltaica o tèrmica adreçada als instal·ladors i tècnics de l´Ajuntament interessats.
-Xerrades sobre la instal·lació d´energies renovables als habitatges i a les industries.
-Aquelles activitats que permetin la formació per als instal·ladors, en matèria d´estalvi i d´eficiència energètica.
-Els instal·ladors donaran a conèixer, i fomentaran les mesures d´estalvi energètic que promogui l´Agència Local de l´energia.

Agència Local de l'Energia
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

C/Bonaire 1
Tel.: 93 814 00 00. Fax: 93 814 24 25
http://www.vilanova.cat · energia@vilanova.cat
disseny + programació web: meddia