inici
Notícies...
L´AGÈNCIA LOCAL DE L´ENERGIA PROMOU UNA MARATÓ ENERGÈTICA
[+ info]
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A LA LLAR
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A ...
[+ info]
[històric de notícies]
agenda 21 escolar
Experiències...

Notícies - SUBVENCIONS ICAEN 2007

22/06/2007

S´inicia el període per poder sol·licitar els ajuts en energies renovables i en matèria d´estalvi i eficiència energètica.

Les persones interessades en sol·licitar els ajuts en matèria d´estalvi energètic i eficiència energètica que atorga l´Institut Català d´Energia, ja els poden trobar a la pàgina web de l´institut http://www.icaen.net
Enguany els ajuts es poden sol·licitar pels següents conceptes:

·Línia de subvencions per a realitzar actuacions en matèria d´energies renovables.
Ordre ECF/209/2007.
Aquesta línia inclou ajuts ens instal·lacions solars tèrmiques, instal·lacions d´aprofitament de l´energia solar fotovoltaica de forma autònoma, instal·lacions d´aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics i instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs.
Cal esmentar que els ajuts per instal·lacions solars tèrmiques, únicament s´atorguen a instal·lacions que no li és d´aplicació el Codi Tècnic o l´ordenança solar de Vilanova i la Geltrú, que és vigent des del 15 de setembre de 2005.

Aquesta línia de subvencions si poden acollir empreses privades, institucions sense ànim de lucre, famílies i comunitats de propietaris.

La sol·licitud de l´ajut es pot realitzar fins el 31 d´agost de 2007, l´atorgament de la subvenció s´efectuarà mitjançant un procés de puntuació, no per l´ordre d´arribada de la sol·licitud.


·L´Institut Català d´Energia habilita una línia de subvencions per a realitzar actuacions en matèria estalvi i eficiència energètica en règim reglat. Ordre ECF/206/2007.

Aquesta línia inclou ajuts en adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l´enllumenat d´edificis públics i privats existents, incorporació de tecnologies energèticament eficients en l´equipament tèrmic dels edificis existents, millora de l´eficiència energètica en l´aportació de calor en edificis de nova construcció, estudis i elaboració de documentació tècnica i legal en matèria d´externalització de la propietat o de gestió d´instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics, auditories energètiques a la indústria catalana, adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l´enllumenat públic existent, renovació d´equips auxiliars consumidors o transformadors d´energia d´equips d´alt rendiment a la indústria, auditories energètiques a plantes de cogeneració, estudis de viabilitat de plantes de cogeneració i cogeneracions d´alta eficiència en el sector terciari.

Els beneficiaris d´aquest ajuts són: empreses privades, famílies, institucions sense ànim de lucre, ens dependents de corporacions locals, l´Institut Català de la Salut, universitats i altres ens públics de la Generalitat.

La sol·licitud és pot sol·licitar fins el 30 de setembre, però en aquest cas prima l´ordre d´arribada.

·L´Institut Català d´Energia habilita una línia de subvencions per a realitzar actuacions en matèria estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva. Ordre ECF/208/2007

Aquesta línia inclou inversions en tecnologies de millora de l´eficiència energètica dutes a terme per companyies de serveis energètics, inversions en tecnologia de millora de l´eficiència energètica en instal·lacions de procés industrial, actuacions singulars de tecnologies eficients emergents adreçades al sector industrial, els edificis i els serveis (tecnologies de caràcter generalitzable i innovador, degudament justificades que redueixin el consum específic d´energia).

Els beneficiaris d´aquest ajuts són: empreses privades, famílies, institucions sense ànim de lucre i ens dependents de corporacions locals.

La sol·licitud és pot sol·licitar fins el 30 de setembre, l´atorgament de la subvenció s´efectuarà mitjançant un procés de puntuació, no per l´ordre d´arribada.
Per sol·licitar més informació o els formularis corresponents ho podeu fer mitjançant la pàgina web de l´Institut Català d´Energia http://www.icaen.net.


Agència Local de l'Energia
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

C/Bonaire 1
Tel.: 93 814 00 00. Fax: 93 814 24 25
http://www.vilanova.cat · energia@vilanova.cat
disseny + programació web: meddia