inici
Notícies...
L´AGÈNCIA LOCAL DE L´ENERGIA PROMOU UNA MARATÓ ENERGÈTICA
[+ info]
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A LA LLAR
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A ...
[+ info]
[històric de notícies]
agenda 21 escolar
Experiències...

Notícies - L´Ajuntament de VNG inicia una experiència pionera per fomentar les energies renovables

<titol>L´Ajuntament de VNG inicia una experiència pionera per fomentar les energies renovables </titol> --
08/07/2009
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha cedit les cobertes de la Llar d'Infants l'Escataret i de les naus de Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM) per a col·locar-hi una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica.

Aquesta iniciativa fa de l'Ajuntament un consistori pioner i capdavanter en la cessió de les cobertes municipals per a col·locar-hi instal·lacions que generin energies netes, és a dir, aquelles que no es basen en la utilització dels combustibles fòssils i que s'obtenen a partir del sol o altres fonts d'origen renovable. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament també permet que aquelles persones o entitats que ho desitgin puguin participar econòmicament a la iniciativa.

El projecte pretén assolir dos grans objectius. En primer lloc, fer una aposta per la utilització de les energies renovables i, d'aquesta manera, disminuir la dependència respecte els combustibles fòssils. En segon lloc, donar a conèixer aquestes energies renovables entre la ciutadania i donar-li l'oportunitat de poder participar a la iniciativa.

Víctor Montserrat, director d'AV Energia, l'empresa guanyadora del concurs públic per la concessió d'una llicència per a l'ocupació d'aquestes dues cobertes municipals, ha explicat que aquesta "és la primera iniciativa d'aquestes característiques a Espanya", ja que "per primera vegada un Ajuntament té la voluntat d'involucrar als ciutadans en un tema com aquest".

Aquest fet ha provocat que diversos consistoris d'arreu del territori s'hagin interessat per la iniciativa vilanovina i demanin consell per a desenvolupar projectes similars.

En aquest sentit, Iolanda Sánchez, primera tinent d'alcalde i regidora de Governança, Participació i Medi Ambient ha destacat que des de l'Ajuntament "creiem en iniciatives que fomentin la corresponsabilitat i conscienciïn i involucrin a la ciutadania per millorar Vilanova i la Geltrú i el món".

Les instal·lacions fotovoltaiques que permeten aquesta participació ciutadana s'instal·laran a les cobertes municipals i tenen les següents característiques:

Llar d'infants l'Escataret
Superfície: 695,5 m2
Potència: 23,4 kWp
312 mòduls solars de 75 Wp
Cost instal·lació: 111.831,5 euros

Naus de PIVSAM
Superfície: 960,5
Potència: 23,4 kWp
312 mòduls solars de 75 wp
Cost instal·lació: 111.831,5 euros

La inversió total de les dues instal·lacions està al voltant dels 250.000 euros, mentre que la seva producció estimada és de 60.389 kWh/any. Si considerem que el preu de venda de l'energia elèctrica per les instal·lacions col·locades sobre coberta està establerta a 0,34 euros, això representa que aquest tipus d'instal·lacions poden tenir uns ingressos econòmics anuals de 20.532,26 euros.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obté per la cessió de les cobertes fotovoltaiques un 7% de la producció anual de la planta, el que representa uns 1.400 euros/anuals, aproximadament, per la cessió de les dues cobertes. A més, cada instal·lació evitarà l'emissió de 12,5 tones de diòxid de carboni a l'atmosfera i la seva producció conjunta serà equivalent al consum de 25 habitatges.

Aquesta instal·lació fotovoltaica s'unirà a la plata fotovoltaica d'1 hectàrea que s'instal·larà a l'antic abocador municipal, que s'espera que es comenci a construir en els propers mesos, ja que actualment es troba en fase de tramitació administrativa.

AV Energia, empresa que gestionarà la participació ciutadana
L'empresa AV Energia y Soluciones, S.L ha estat la guanyadora del concurs públic per la concessió d'una llicència per a l'ocupació de la coberta de la llar d'infants l'Escataret i de les naus de l'empresa municipal Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM), situades al polígon de Santa Magdalena.

AV Energia està especialitzada en realitzar treballs d'enginyeria, instal·lació, muntatge, posada en servei i manteniment de tota classe d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

Per tal de poder fer efectiva la participació d'aquells ciutadans i entitats interessades en l'explotació econòmica de les plantes solars fotovoltaiques instal·lades sobre les naus de PIVSAM i la llar d'infants l'Escataret, l'empresa AV Energia Soluciones y Servicios,S.L. transmetrà la llicència objecte del concurs a l'empresa anomenada AV ENERGIA SOLTAICA.S.L.U.

Participació de la ciutadania en el projecte
En aquesta iniciativa mediambiental hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes i entitats interessades. Es donarà prioritat a totes les persones que estiguin empadronades a Vilanova i la Geltrú.

La forma contractual escollida per l'empresa AV Energia Soluciones y Servicios ha estat el contracte de Comptes en Participació (regulat pels articles 239-243 del Codi de Comerç). Aquest contracte consisteix en una relació contractual privada entre l'empresa explotadora de la instal·lació i el partícips.

Aquest tipus de contracte ofereix una rendibilitat als partícips en funció dels rendiments que obté l'empresa per la venda de l'energia elèctrica a la companyia distribuïdora durant un període de 25 anys. En aquest sentit, la rendibilitat que n'obtindran serà de fins a un 6%, mentre que la retribució la rebran anualment.

Les persones interessades en participar en el projecte ho poden fer mitjançant la compra d'una participació. Els ciutadans o les entitats interessades podran comprar participacions de 500, 1.000, 1.500 o 2.000 euros.

En concret s'estableix el següent nombre de participacions depenen de la quantitat aportada:

- Per una aportació econòmica de 2.000 euros, el nombre màxim de participacions serà de 55, què representa un 31% del total de les participacions.
- Per una aportació econòmica de 1.500 euros, el nombre màxim de participacions serà de 70, què representa un 40% del total de les participacions.
- Per una aportació econòmica de 1.000 euros, el nombre màxim de participacions serà de 30, què representa un 17% del total de les participacions.
- Per una aportació econòmica de 500 euros, el nombre màxim de participacions serà de 20, què representa un 11,4% del total de les participacions.

En aquest sentit, el procés de participació ofereix la possibilitat que el nombre de participacions que puguin comprar els ciutadans o entitats sigui el 100% del cost de les dues instal·lacions solars fotovoltaiques.

Cada ciutadà, ciutadana o entitat que ho desitgi podrà adquirir una participació per l'import que esculli. En el cas que un ciutadà o entitat desitgi més d'una participació les podrà reservar, però es prioritzarà que totes aquelles persones interessades puguin obtenir com a mínim una participació.

En el supòsit que les persones interessades fossin superiors al nombre de participacions es realitzarà un sorteig. Aquest tindria lloc el dia 31 de juliol de 2009, a les 12 h al Centre Cívic la Geltrú.

Els ciutadans poden transmetre en qualssevol moment a altres ciutadans o entitats la titularitat i els drets derivats del contracte de comptes de participació, comunicant-ho degudament a l'empresa explotadora.

Les persones interessades a participar en la iniciativa disposaran d'un punt d'atenció individualitzada, al Centre Cívic La Geltrú, durant els dies 9,10,15,17,22, 24, 28 i 30 del mes de juliol, de les 17 a les 20 hores. A més, també es repartiran 30.000 díptics informatiu a la ciutat i al conjunt de la comarca.

Les energies renovables, a l'alça
En l'actualitat, el percentatge de participació de les energies renovables en el balanç d'energia primària a Catalunya representava el 2,8% a l'any 2007 (dades provisionals de l'Institut Català d'Energia).

El Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 preveu que el percentatge de participació de les energies renovables en el balanç d'energia primària passarà del 2,9%, a l'any 2003 (valor corregit considerant una hidraulicitat mitjana), al 9,5% l'any 2015.

Pel que fa a la generació d'energia elèctrica, aquest Pla preveu que assoleixi un valor del 24% l'any 2015. Aquest percentatge és inferior a l'objectiu estatal (el Plan de Energias Renovables a Espanya (PER) 2005-2010 preveu arribar fins el 29,4%) principalment per la menor participació de la gran hidràulica i de la producció eòlica a Catalunya respecte del conjunt de l'Estat espanyol.

Pel que fa a la situació de l'energia fotovoltaica, les instal·lacions connectades a xarxa a Catalunya al juny de 2009 són de 161,479 MW, mentre que el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 preveu assolir un total de 100 MW l'any 2015.

A nivell nacional, a l'any 2006 hi havia un total de 118 MW instal·lats, mentre que al juliol d'enguany hi ha 3.390 MW instal·lats. D'aquestes dades s'extreu que a nivell català i Estatal s'ha produït un important increment d'aquest tipus de tecnologies solars que ha premés assolir totes les previsions inicials.
Agència Local de l'Energia
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

C/Bonaire 1
Tel.: 93 814 00 00. Fax: 93 814 24 25
http://www.vilanova.cat · energia@vilanova.cat
disseny + programació web: meddia