inici
Notícies...
L´AGÈNCIA LOCAL DE L´ENERGIA PROMOU UNA MARATÓ ENERGÈTICA
[+ info]
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A LA LLAR
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A ...
[+ info]
[històric de notícies]
agenda 21 escolar
Experiències...

Notícies - SUBVENCIONS ICAEN

26/06/2006
L´ICAEN ha obert una línia de subvencions per la realització d´instal·lacions d´energies renovables.

El passat 23 de juny de 2006 es va publicar al DOGC l´ordre ORDRE TRI/301/2006, de 12 de juny, per la qual s´aproven les bases reguladores per subvencionar la realització d´instal·lacions d´energies renovables.

Són objecte de l´atorgament d´aquests ajuts els projectes i actuacions que es puguin integrar en algun dels apartats següents:
Instal·lacions d´aprofitament de biomasa llenyosa per a producció i distribució de calor i/o fred. Entra dins aquesta consideració l´ús de la fusta, la llenya, estelles de fusta, closques d´ametlla, avellana, restes de pinya, restes sòlides del premsat d´oleaginoses, tant per a usos individuals com col·lectius o en xarxes de calor.

Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs generat a partir del procés biològic de la digestió anaeròbia de tota mena de matèria orgànica: purins, fems despulles animals, fangs de depuradores, fracció orgànica de brossa domèstica,..

Instal·lacions d´aprofitament de l´energia solar tèrmica d´aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials...

Instal·lacions d´aprofitament de l´energia solar fotovoltaica aïllada, és a dir instal·lacions solars fotovoltaiques que no estàn conectades a la xarxa elèctrica.


Aquesta línia de subvencions si poden acollir empreses privades, institucions sense ànim de lucre, famílies i comunitats de propietaris.

Les sol·licituds s´han de presentar a l´ICAEN, per duplicat i caldrà complimentar l´imprès normalitzat que es podrà descarregar a la pagina web de l´ICAEN http://www.icaen.net , abans del dia 24 d´agost de 2006.

Agència Local de l'Energia
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

C/Bonaire 1
Tel.: 93 814 00 00. Fax: 93 814 24 25
http://www.vilanova.cat · energia@vilanova.cat
disseny + programació web: meddia